dimarts, 17 de març de 2009

La expossicióL'expossició encara es pot visitar a la Sala de la Vicaria de Reus, al Centre d'Amics de Reus, a Raval Robuster, 36
L'altre quadre que vaig presentar:D'altres obres. No tot és figuratiu.