dilluns, 3 de juny del 2013

Les cintes de barrets i Kira

Kira mirant
Els meus gats són una font d'inspiració. Sense la seva aprovació de tot el que faig no continuaria.


barret
bead loom
cinta per a barret
rocalla
gats de casa
KiraNeris
seed beads
tissage
telarCinta per a barret

Cinta per a barrets  número 2

Aquesta cinta més estreta queda molt bé amb colors neutres. Es pot fer a mida.
seed beads
cinta per a barret
rocalla
telar
tissage
bead loom
hat

Cinta de per a barrets

Cinta per a bearrets número 1

M'agrada molt com m'ha quedat aquesta cinta.
Es pot fer a mida.barret
seed beads
hat
bead loom
telar cinta per a barret
rocalla
tissage


Totes aquestes cintes per a barret es poden fer a misa.