dimecres, 22 de juliol del 2009

Com aprofitar boletes de qualitat irregular

Sota la meva profesional supervisió observo com la mestressa fa un invent nou. Diu ella que no és res nou, que fa temps que està inventat i que només està comprovant si totes aquelles boletes que te li pot treure profit.Aquesta forma de teixir es diu daisy i és molt fàcil de fer. També està comprovant si pot aprofitar el fil de cotó que va quedar després de fer les polseres de macramé. I ha tret una agulla de ull colapsable que són el millor quan vols utilitzar fil gruixut.L'agulla de ull colapsable es pot trobar a Barcelona, tot i que les compra per internet a Manualidades y Bellas Artes.Un cop ha vist que és una bona forma de aprofitar els abaloris n'ha feta dues de polseres.I he pogut comprovar també que són de primera qualitat. Té el meu vist-i-plau.