dilluns, 3 de juny de 2013

Les cintes de barrets i Kira

Kira mirant
Els meus gats són una font d'inspiració. Sense la seva aprovació de tot el que faig no continuaria,
 

Cinta per a barret

Cinta per a barrets  número 2

Aquesta cinta més estreta queda molt bé amb colors neutres. Es pot fer a mida.

Cinta de per a barrets

Cinta per a bearrets número 1

M'agrada molt com m'ha quedat aquesta cinta.
Es pot fer a mida.