dijous, 28 de maig del 2009

Primavera 5La tanca és de les anomenades naturals. La rocalla del número 9 és checa (vidre) i els abaloris singulars son de vidre o ceràmica.