dilluns, 3 de juny de 2013

Les cintes de barrets i Kira

Kira mirant
Els meus gats són una font d'inspiració. Sense la seva aprovació de tot el que faig no continuaria,