dilluns, 20 de juliol de 2020

Taques i esbossos

De la llibreta per a esbossos del 2019

aquarel·la
tinta
tinta tinesa
llibre d'artista
esbossos
.
.
.
.
.
.